logo gisplay

Uwagi SGP do nowelizacji prawa geodezyjnego

Stowarzyszenie Geodetów Polskich opublikowało na swojej stronie uwagi do projektu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw.

Uwagi SGP, w ramach konsultacji społecznych, zostały już przekazane Głównemu Geodecie Kraju. Dotyczą one m.in. obowiązkowych ubezpieczeń OC geodetów, ewentualnego utworzenia Samorządu Zawodowego Geodetów jak również wyeliminowania patologii poświadczania materiałów geodezyjnych i kartograficznych powstałych w wyniku zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych wykonawcom geodezyjnym nie posiadającym stosownych uprawnień zawodowych, przez osoby posiadające uprawnienia zawodowe bez właściwego nadzoru i kontroli tych prac, w szczególności dotyczących opracowań z zakresu ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjnej obsługi inwestycji.

Uwagi SGP do projektu ustawy PGIK 04-2019 (pdf)

Projekt ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR
22-23.10.2019 r. (Sękocin Stary)
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018