logo gisplay

Ustawa o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej przyjęta przez Sejm

Wczoraj (4 marca) Sejm przyjął ustawę o infrastrukturze informacji przestrzennej. Przedstawiony projekt ustawy poparło 272 parlamentarzystów, przeciw głosowało - 154, wstrzymało się 4, w głosowaniu uczestniczyło 430 posłów.

Teraz ustawa o IIP trafi do Senatu, który w ciągu 30 dni będzie mógł przyjąć ustawę w obecnym brzmieniu i skierować ją do Prezydenta, lub zgłosić poprawki i przekazać projekt do ponownego rozpatrzenia w Sejmie. Prezydent na ustosunkowanie się do ustawy będzie miał 21 dni.

Ustawa o IIP

źródło: GUGiK