Mielec ma geoportal

mielec geoportal frontUdostęniony został geoportal miasta Mielec. Oprócz interaktywnego planu miasta wraz z ortofotomapą można w nim znaleźć serwis przeznaczony dla inwestorów oraz trójwymiarowy model miasta.

Platforma dostępna pod adresem plan.mielec.pl i składa się z następujących elementów:

  • plan miasta - poza rozbudowaną interaktywną mapą, posiada również mechanizmy przeglądania różnorodnych baz danych opisowych, w tym także dostęp do wybranych rejestrów i ewidencji publicznych (np.: spis ulic i numerów adresowych, rejestr obowiązujących MPZP itp.)
  • ortofotomapa, czyli zdjęcie lotnicze miasta, którego jeden piksel, czyli najmniejsza składowa, odpowiada powierzchni 100 cm2 w terenie,
  • wirtualny urząd - panel, którego zadaniem jest ułatwienie mieszkańcowi miasta załatwienia sprawy w urzędzie,
  • portal inwestora - narzędzie do wyszukiwania działek pod kątem ich przydatności inwestycyjnej oraz ofert inwestycyjnych,
  • Geoportal Specjalnej Strefy Ekonomicznej - informacja graficzna na temat podmiotów zlokalizowanych w obszarze SSE,
  • Geoportal Bezpieczeństwa Publicznego - portal dedykowany przede wszystkim służbom działającym na obszarze Mielca,
  • portal 3D - aplikacja umożliwiająca poruszanie się po trójwymiarowej wizualizacji miasta Mielca z odwzorowaniem wszystkich budynków o powierzchni zabudowy większej niż 15 m2.

Serwis powstał w ramach projektu "Wsparcie rozwoju społeczno - gospodarczego poprzez utworzenie elektronicznej platformy informacyjno - usługowej na terenie miasta Mielca". Wartość projektu to 1 674 485,38 zł, z czego 1 386 720,82 zł stanowi dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Portal powstał przy współpracy Urzędu Miejskiego w Mielcu  z Instytutem Systemów Przestrzennych i Katastralnych SA z Gliwic.

Źródło: UM Mielec

Jesteś tutaj: Start GIS Nowości Mielec ma geoportal