Przedwojenne mapy w żmigrodzkim geoportalu

Z końcem kwietnia w żmigrodzkim geoportalu uruchomiono drugi, tematyczny serwis mapowy pn. "Mapy przedwojenne miasta i gminy Żmigród".

W nowym serwisie udostępniono Messtischblatt-y (Meßtischblätter) - niemieckie mapy topograficzne w skali 1:25000, charakteryzujące się dużą szczegółowością i nadzwyczajną dokładnością  odwzorowania topografii terenu, mapy Grossblatt (Großblätter) w skali 1:100 000 oraz Ubersichtskarte von Mitteleuropa w skali 1:300 000, a także przedwojenny  plan miasta Żmigród prezentowany w skali 1:1000.

Od 15 kwietnia br., w domenie geozmigrod.pl, uruchomiono także kolejny serwis prezentujący dane przestrzenne miasta i gminy Żmigród. Obok przeglądarki dokumentów planistycznych - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (aktualnych i  archiwalnych), planu urządzeniowo-rolnego, funkcjonuje serwis mapowy z możliwością  szybkiego wyszukania miejscowości, ulicy, adresu, działki, planu miejscowego, map  tematycznych: analiza własnościowa, skorowidze map zasadniczych wraz z  pozyskiwaniem wybranych danych atrybutowych oraz możliwością podczytywania usług WMS (zdefiniowano zdjęcia lotnicze z Geoportalu).

W powiecie trzebnickim funkcjonują obecnie trzy geoserwisy: geowisznia.pl, geotrzebnica.pl oraz wspomniany geozmigrod.pl zrealizowane przez wrocławską firmę geoINFOKART. Są one również dostępne ze strony internetowej właściwego urzędu.

W ramach zamówienia geoINFOKART dostarczył również oprogramowanie desktop do przeglądania danych przez pracowników urzędów, jak również do aktualizacji serwisów mapowych.

Źródło: geoINFOKART

Jesteś tutaj: Start GIS Nowości Przedwojenne mapy w żmigrodzkim geoportalu