logo gisplay

KIELCE 4D, czyli miasto w wielu wymiarach

Wczoraj miała miejsce premiera nowego serwisu internetowego 4d.kielce.eu z najnowszymi mapami Kielc. Rozwiązanie publikuje aktualny zestaw danych Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w nowej przystępnej aplikacji opartej na technologii OBLIVIEW firmy MGGP Aero.  

„Jest to nasza najnowsza wersja rozwijanego oprogramowania, która integruje i publikuje kila typów danych w jednym miejscu. Chodzi o ortofotomapy, zdjęcia ukośne oraz modele 3D typu mesh. Wartością dodaną są nie tylko pomiary, ale również możliwość porównywania danych aktualnych z archiwalnymi.” – wyjaśnia Witold Kuźnicki z MGGP Aero.

Nowością jest również wykorzystanie tzw. usługi lokalizacji działek ewidencyjnych (ULDK, GUGiK) umożliwiające lokalizację przestrzenną wskazanej działki ewidencyjnej, na podstawie jej identyfikatora, z wykorzystaniem informacji zawartych w bazach ewidencji gruntów i budynków. Usługa ULDK na podstawie własnego wykazu baz (serwera katalogowego) i związanych z nimi usług sieciowych, potrafi odwołać się do odpowiedniej bazy i uzyskać oczekiwaną informację a następnie granica działki wyświetlana jest m.in. na zdjęciach ukośnych.

Najnowsze dane pochodzą z kwietnia 2019 roku. Jest to pierwszy projekt w Polsce kiedy synchronicznie pozyskano taki komplet danych: 5 cm zdjęcia pionowe (ortofotomapa), 4.5 cm zdjęcia ukośne (4 kierunki, ukośne ortofotomapy) oraz lotniczy skaning laserowy.

- Kielce 4D to mapa miasta w trzech wymiarach z funkcją czasu pozwalającą na analizowanie zmian zachodzących w przestrzeni miasta. Internauci mogą porównywać kilka zestawów danych od zmian na modelach 3D (2016-2019) poprzez zdjęcia ukośne (2011-2016-2019), gdzie można przyglądać się każdej elewacji z obojętnie której strony świata, aż po najprostszą wersję zmian na jedenastu ortofotomapach, sięgająch nawet do 1977 roku. Nowe rozwiązanie zastępuje dotychczasowe trzy oddzielne serwisy funkcjonujące na portalu Idea Kielce tj. retromapy, fotoplany ukośne i Kielce 3D – mówi Anna Dwurnik pełniąca obowiązki kierownika Biura do spraw Inteligentnego Zarządzania Rozwojem - Smart City.

Nowością jest również możliwość zobaczenia na ortofotomapie potencjału solarnego dachów oraz przeanalizowania sytuacji na zdjęciach ukośnych i modelu 3D. Wszyscy użytkownicy nowego serwisu mogą również analizować zacienianie, nasłonecznianie budynków i ich wzajemne relacje dla dowolnej pory oraz obojętnie którego dnia w roku.

Kielce należą do czołówki polskich miast gdzie wykorzystywane są interdyscyplinarnie narzędzia klasy GIS wraz z aktualnymi danymi przestrzennymi. Od wielu lat Urząd Miasta pracuje na aktualnych ortofotomapach, zdjęciach ukośnych czy danych wysokościowych jak lotniczy skaning laserowy. Wykorzystywane są głównie we wszystkich postępowaniach planistycznych,  budowlanych czy środowiskowych związanych z procesem inwestycyjnym, choć nie tylko. Informacja przestrzenna, która posiada trzeci wymiar daje możliwość oglądania, analizowania dowolnego fragmentu miasta z wielu stron czy perspektyw. Dzięki powtarzaniu zakresu projektu dla całego miasta co parę lat odnawiany jest zasób mapowy dając możliwość  analizowania zachodzących zmian, monitorowania kierunków rozwoju przestrzennego czy aktywnego wpływu na wygląd miasta i zrównoważoną politykę zagospodarowania terenu.

Źródło: UM Kielce

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR
22-23.10.2019 r. (Sękocin Stary)
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018