logo gisplay

Ortofotomapa woj. lubelskiego z pikselem 7 cm opublikowana w Geoportalu

Ortofotomapa woj. lubelskiego z pikselem 7 cm opublikowana w GeoportaluTo kolejne województwo, po woj. kujawsko-pomorskim, dla którego udostępniona została tak doładna ortofotomapa.

Ortofotomapa została wykonana w roku 2017 w ramach projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie, w formie współfinansowania UE oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa.

Z harmonogramem pozyskiwania nowej ortofotomapy na kolejnych obszarach można zapoznać się w Geoportalu w warstwie Monitoring pozyskiwania danych.

 

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018