logo gisplay

Mapa potencjału solarnego Wrocławia

Mapa potencjału solarnego Wrocławia (fot. SIP Wrocławia)W Systemie Informacji Przestrzennej Wrocławia udostępniono mapę potencjału solarnego Wrocławia. Prezentuje ona bogaty zestaw danych o ilości energii słonecznej padającej na dachy miejskich budynków.

Dane w ujęciu rocznym i w podziale na poszczególne miesiące prezentowane są w rozbiciu na składowe promieniowanie bezpośrednie (IDH), promieniowanie rozproszone (ISH) oraz promieniowanie całkowite, czyli suma powyższych (ITH).

Poprzez identyfikacje użytkownik ma możliwość uzyskania informacji o potencjale solarnym wybranego budynku, w watogodzinach, w wybranej formie (w tym interaktywnego wykresu czy raportu z opcją eksportu do wielu formatów - Excel, pdf, xml itp.) oraz o potencjale solarnym wskazanej komórki (1 na 1 metr).

Potencjał solarny dachu (fot. SIP Wrocławia)

Użytkownicy mają też możliwość weryfikacji potencjału solarnego przykładowego panelu słonecznego poprzez wyrysowanie jego powierzchni na dowolnym dachu. W wyniku otrzymując roczną sumę natężenia bezpośredniego promieniowania słonecznego (IDH) dla narysowanego obszaru. Wartości te uwzględniają nachylenie powierzchni i zmieniającą się wraz z nim rzeczywistą powierzchnią zdolną do odbierania energii słonecznej.

Z analizy zostały wyłączone powierzchnie o spadkach większych niż 60 stopni oraz znajdujące się poza obrysami budynków. W obliczeniach nie zostały też uwzględnione ograniczenia wynikające z technologii fotowoltaicznej, takie jak sprawność urządzeń czy fizyczna możliwość ich montażu na budynku.

Wartości natężenia promieniowania słonecznego prezentowane na mapie nie są wartościami zmierzonymi w terenie. Są one wynikiem obliczeń przeprowadzonych na podstawie modelu biorącego pod uwagę czynniki takie jak:

  • zmienne kąty padania promieni słonecznych i długość nasłonecznienia w ciągu roku,
  • bryły budynków, zieleń i inne obiekty przesłaniające światło słoneczne,
  • kąty nachylenia powierzchni odbierających promieniowanie słoneczne,
  • wysokość nad poziomem morza,
  • rozpraszanie światła przez atmosferę,
  • statystyczne warunki atmosferyczne panujące we Wrocławiu.

Odnośnik do mapy, więcej informacji o mapie potencjału solarnego oraz o interpretacji wyników na niej prezentowanych można znaleźć na stronie wrocławskiego geoportalu https://www.geoportal.wroclaw.pl/mapy/solarna/

 Źródło: SIP Wrocławia

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018