logo gisplay

GUS wydał Atlas Przedsiębiorstw

Kierunki pochodzenia kapitału zagranicznego w Polsce w 2017 r. (fot. GUS)Atlas Przedsiębiorstw jest pierwszym opracowaniem graficznym, przygotowanym przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawiającym w tak szerokim zakresie dane dotyczące przedsiębiorstw niefinansowych w postaci bogatego zestawu map i wykresów.

W Atlasie przedstawiono dane statystyczne m.in. dotyczące pracujący i wynagrodzeń, nakładów inwestycyjnych, działalności innowacyjnej oraz technologii informacyjno-telekomunikacyjnych czy udziału kapitału zagranicznego. Publikacja prezentuje stan oraz przebieg procesów i zjawisk zachodzących w przedsiębiorstwach niefinansowych w 2017r. w układzie województw. W celu zilustrowania zmian w czasie, wybrane zagadnienia przedstawiono także w retrospekcji wieloletniej.

Przedsiębiorstwa niefinansowe to osoby prawne, jednostki nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zaklasykowane według PKD 2007.

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
GIS Challenge 2019
29-31.05.2019 (Kraków)
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018