logo gisplay

Kolejne arkusze Mapy Hydrogeologicznej są już dostępne w Internecie

Kolejne arkusze Mapy Hydrogeologicznej są już dostępne w Internecie228 arkuszy Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 - Pierwszy Poziom Wodonośny – Występowanie i hydrodynamika zostało udostępnionych w internecie, w formie plików JPG. Łącznie dostępnych jest już 922 arkuszy tej mapy.

Mapa zbiorcza MHP PPW – Występowanie i hydrodynamika zawiera następujące informacje:

  • identyfikacja pierwszego poziomu wodonośnego (rodzaj i stratygrafia PPW) z podziałem na jednostki hydrodynamiczno - geomorfologiczne,
  • hydrodynamika PPW wraz z charakterystyką zwierciadła wód podziemnych,
  • głębokość występowania PPW,
  • obszary objęte zasięgiem znaczącego obniżenia bądź podniesienia zwierciadła PPW w wyniku działań antropogenicznych,
  • związek hydrauliczny wód podziemnych z powierzchniowymi.

Dostęp do skanów i tekstów objaśnień poszczególnych arkuszy wszystkich map hydrogeologicznych możliwy jest między innymi za pomocą aplikacji GEOLOGIA.

Użytkownicy po zaznaczeniu interesujących ich arkuszy są przekierowywani do aplikacji udostępniającej dane źródłowe. Do pobierania skanów i tekstów arkuszy map nie są potrzebne żadne dodatkowe uprawnienia.

 

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018