logo gisplay

Kwietniowe posiedzenie Rady IIP

Kwietniowe posiedzenie Rady IIP (fot. GUGiK)Podczas ostaniego spotkania Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej (17 kwietnia) omówiono między innymi raport dotyczący rozwoju funkcjonalności serwisu geoportal.gov.pl i wzrostu dostępności danych i usług, które są tam publikowane. Przedstawiono także korzyści związene z uruchomieniem usług Krajowej Integracji Ewidencji Gruntów KIEG oraz Usługi Lokalizacji Działek – UIDK.

Podczas spotkania, któremu przewodniczył Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski, omawiano również:

  • Stan prac prowadzonych przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w ramach projektu „System informacji przestrzennej administracji morskiej (SIPAM)” oraz inne działania z zakresu administracji morskiej – Kamil Rybka (MGMiŻŚ)
  • Wstępne uwagi zespołu opiniującego wnioski zawarte w Stanowisku Nr 6 Konwentu Marszałków Województw. Z uwagi na kompleksowy charakter tematyki poruszonej przez samorządy, przewodniczący Zespołu zaproponował prezentację obszernego raportu na kolejnym posiedzeniu Rady.
  • Możliwości wykorzystania koncepcji LOD w budowie Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Temat ten spotkał się z żywym zainteresowaniem członków zespołu oraz dyskusją dotyczącą potrzeby powołania interdyscyplinarnego zespołu roboczego, który mógłby zająć się tematyką koniecznych kierunków rozwoju Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej w perspektywie długoterminowej i przy uwzględnieniu uwarunkowań i możliwości administracji państwowej.

W drodze głosowania przyjęto uchwałę w sprawie Planu Pracy Rady IIP na rok 2019, a także ustalono termin kolejnego posiedzenia na 22 maja br.

Źródło: GUGiK

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018