logo gisplay

Kwietniowe posiedzenie Rady IIP

Kwietniowe posiedzenie Rady IIP (fot. GUGiK)Podczas ostaniego spotkania Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej (17 kwietnia) omówiono między innymi raport dotyczący rozwoju funkcjonalności serwisu geoportal.gov.pl i wzrostu dostępności danych i usług, które są tam publikowane. Przedstawiono także korzyści związene z uruchomieniem usług Krajowej Integracji Ewidencji Gruntów KIEG oraz Usługi Lokalizacji Działek – UIDK.

Podczas spotkania, któremu przewodniczył Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski, omawiano również:

  • Stan prac prowadzonych przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w ramach projektu „System informacji przestrzennej administracji morskiej (SIPAM)” oraz inne działania z zakresu administracji morskiej – Kamil Rybka (MGMiŻŚ)
  • Wstępne uwagi zespołu opiniującego wnioski zawarte w Stanowisku Nr 6 Konwentu Marszałków Województw. Z uwagi na kompleksowy charakter tematyki poruszonej przez samorządy, przewodniczący Zespołu zaproponował prezentację obszernego raportu na kolejnym posiedzeniu Rady.
  • Możliwości wykorzystania koncepcji LOD w budowie Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Temat ten spotkał się z żywym zainteresowaniem członków zespołu oraz dyskusją dotyczącą potrzeby powołania interdyscyplinarnego zespołu roboczego, który mógłby zająć się tematyką koniecznych kierunków rozwoju Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej w perspektywie długoterminowej i przy uwzględnieniu uwarunkowań i możliwości administracji państwowej.

W drodze głosowania przyjęto uchwałę w sprawie Planu Pracy Rady IIP na rok 2019, a także ustalono termin kolejnego posiedzenia na 22 maja br.

Źródło: GUGiK

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
GIS Challenge 2019
29-31.05.2019 (Kraków)
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018