logo gisplay

Podpisano umowę na budowę RZIIP Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej

Podpisano umowę na budowę RZIIP Aglomeracji Kalisko - OstrowskiejMiasto Kalisz rozpoczyna realizację projektu po nazwą „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej”. Unikatowe w skali województwa przedsięwzięcie ma zadanie połączyć jak najwięcej danych ze wszystkich urzędów i umieścić je w geoportalach. 7 lutego podpisana została umowa z wykonawcą. Przewidywany czas zakończenia prac to I kwartał 2020 roku.

W imieniu Zamawiającego - Miasta Kalisza, będącego Liderem Projektu, umowę sygnował Grzegorz  Kulawinek, wiceprezydent Kalisza, a w imieniu Wykonawcy - firmy OPEGIEKA Elbląg, Sławomir Świderski, wiceprezes  zarządu.

Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (w skrócie RZIIP AKO) to unikatowy w skali województwa wielkopolskiego projekt, realizowany na zasadzie partnerskiej współpracy 23 jednostek samorządu terytorialnego z obszaru Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, gdzie Miasto Kalisz występuje w charakterze Lidera Projektu.

- RZIIP AKO jako System Informacji Przestrzennej, integrować będzie w sobie wiele dziedzin z zakresu: geodezji, urbanistyki, budownictwa, geografii, administracji, ochrony środowiska, informatyki, ekonomii, statystyki i wielu innych zbiorów danych, znajdujących się w zasobach urzędów jednostek powiatowych, miejskich gminnych. Przewiduje również opracowanie map akustycznych dla Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego, czy też ewidencji dróg i mostów. RZIIP AKO ma być odpowiedzią na wyzwania dnia dzisiejszego w zakresie udostępniania i jawności danych. Umożliwić szybki i powszechny dostępu do ogromnej ilości danych będących w zasobach m.in. miejskich, gminnych czy powiatowych, dzięki zastosowaniu technologii GIS – informuje Paweł Luciński z Wydziału Geodezji i Kartografii  zajmujący się Systemem Informacji Przestrzennej.  

Do kogo skierowany jest projekt?

Właściwie do wszystkich. Przede wszystkim mieszkańców aglomeracji, ale też innych zainteresowanych, urzędników, inwestorów. Powiązanie danych z różnych systemów informatycznych z całej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, a następnie udostępnienie ich w sposób czytelny pozwoli na zapoznawanie się z informacją bez wychodzenia z domu. Prezentacja m.in. danych geodezyjnych, planów zagospodarowania terenu, terenów inwestycyjnych, map tematycznych, zdarzeń (np. pożarów) odpowiadać ma podstawowej idei – otwartości danych i powszechnemu dostępowi do nich.

Zasób danych RZIIP AKO stanowić będą grupy tematyczne takie jak:

 • Zagospodarowanie Przestrzenne,
 • Gospodarka Mieniem Komunalnym,
 • Komunikacja i Drogi,
 • Sprawy Społeczne, Mieszkaniowe i Obywatelskie,
 • Zarządzanie Kryzysowe / Bezpieczeństwo,
 • Środowisko, Rolnictwo, Gospodarka Komunalna,
 • Wyborcza / Budżet Obywatelski,
 • Finanse / Podatki
 • Kultura / Sztuka / Sport / Turystyka,
 • Edukacja,
 • Urząd,
 • Ortofotomapa dla terenu AKO,
 • Zdjęcia ukośne dla Miasta Kalisza i Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
 • Ewidencja dróg i obiektów mostowych dla JST uczestników projektu (z wyłączeniem miasta Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego),
 • Mapy akustyczne dla Miasta Kalisza i Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Przeniesienie danych do postaci cyfrowej pozwoli na łatwiejsze ich odszukiwanie i weryfikowanie. Powiązanie z różnymi systemami (np. dane geodezyjne z ogłoszeniami o sprzedaży terenów pod inwestycje) skróci czas potrzebnydo przetwarzania i analizowania danych. Udostępnienie większości danych  umożliwi zmniejszenie zapytań o dostęp do informacji publicznej. Zaoszczędzi to czas i pieniądze użytkownikom systemu, poprzez ograniczenie wizyt w urzędach.

Celem projektu jest również wzrost poziomu wykorzystania technologii informatyczno-komunikacyjnych w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego (JST) Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (AKO) - głównie w obszarze danych przestrzennych, w tym przede wszystkim w codziennych kontaktach urzędów z odbiorcami usług publicznych, tj. mieszkańcami, partnerami społeczno-gospodarczymi, instytucjami zewnętrznymi, czy wreszcie pomiędzy samymi JST tworzącymi AKO.

Całkowity koszt realizacji projektu to prawie 8.000.000 zł. Kwota ta jest wysoka, ale aż 83%  pokryje dofinansowanie ze środków UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.3. Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT i OSI. Dzięki temu wszystkie jednostki samorządu terytorialnego biorące udział w projekcie partycypują wyłącznie w kwocie tak zwanego wkładu własnego na poziomie około 17% kosztów projektu.

Oprac. Karina Zachara, UM Kalisza

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
GIS Challenge 2019
29-31.05.2019 (Kraków)
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018