logo gisplay

GIS pomoże w upamiętnieniu cichociemnych

GIS pomoże w upamiętnieniu cichociemnych (fot. NAC)Na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie rozpoczęto realizację projektu „GIS w historii. Możliwości wykorzystania i popularyzacji współczesnych narzędzi geoinformatycznych w naukach humanistycznych na przykładzie czynu zbrojnego cichociemnych”.

Projekt, którego liderem jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, jest realizowany w partnerstwie z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica. Jego celem jest wskazanie możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii geoinformatycznych (GIS) do wspierania badań w naukach humanistycznych na przykładzie wybranego zagadnienia historycznego, jakim są zrzuty cichociemnych w okresie II wojny światowej. Kierownikiem projektu jest dr Agnieszka Polończyk z Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Szczegółowy opis projektu, zakładane cele badań, a także uzyskane wyniki prezentowane będą na dedykowanej projektowi stronie internetowej. Znajdą się na niej również informacje dotyczące planowanych produktów finalnych – geoportalu, kroniki internetowej (tzw. Story Map) oraz aplikacji mobilnej.

Projekt uzyskał finansowanie w wysokości 328 210 złotych w ramach Programu „DIALOG” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Realizowany będzie do listopada 2020 r.

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018