logo gisplay

Rada IIP w nowym składzie

Rada IIP w nowym składzie (fot. MIiR)W miniony wtorek (20 listopada) odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej w nowym składzie - po przejęciu przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa zakresu zadań wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Rada działa przy MIiR od 21 czerwca 2018 r. Powołania nowym członkom Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej wręczył wiceminister Artur Soboń. 

W skład rady wchodzą:

 • Waldemar Izdebski, Główny Geodeta Kraju - Przewodniczący Rady;
 • Mariusz Orion Jędrysek, Główny Geolog Kraju;
 • Andrzej Szweda-Lewandowski, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;
 • Paweł Ciećko, Główny Inspektor Ochrony Środowiska;
 • Przemysław Daca, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
 • Dominik Rozkrut, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego;
 • Andrzej Kowalski, Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej;

Przedstawiciele administracji rządowej w randze sekretarzy i podsekretarzy stanu wyznaczeni przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa:

 • Artur Soboń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju;
 • Paweł Majewski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 • Karol Okoński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji;
 • Piotr Dardziński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • Szymon Giżyński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
 • Tadeusz Kościński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii;
 • Sławomir Mazurek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska;

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego wyznaczeni przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego:

 • Maciej Czajkowski;
 • Krzysztof Mączewski;
 • Tomasz Myśliński;
 • Edward Trojanowski;

Przedstawiciele instytucji naukowych lub organizacji pozarządowych powołani przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa:

 • Dariusz Gotlib - Wiceprzewodniczący Rady;
 • Joanna Bac-Bronowicz;
 • Adam Iwaniak;
 • Zbigniew Malinowski;

Informacje na temat prac rada publikuje na stronie radaiip.gov.pl

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
GIS Challenge 2019
29-31.05.2019 (Kraków)
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018