logo gisplay

Platforma e-learningowa GIS dla rolników

GIS InnRoll to nowa platforma e-learningowa umożliwiająca poszerzenie wiedzy w zakresie wykorzystania systemów GIS wspieranych analizami wielospektralnymi na podstawie zobrazowań dostępnych z pułapu satelitarnego oraz BSP w obszarze rolnictwa precyzyjnego.

Platforma e-learningowa umożliwia dostęp do materiałów szkoleniowych oraz wykonywanie samodzielnie zadań związanych z monitorowaniem stanu upraw na obszarze gospodarstwa rolnego oraz na obszarze gminy lub powiatu. Skierowana jest do osób w obszarze rolnictwa związanego z uprawą polową, w szczególności do gospodarstw rolnych powyżej 10 ha gruntów rolnych, producentów nawozów sztucznych, nasion oraz ich głównych dystrybutorów, doradców rolnych, producentów maszyn rolniczych, urządzeń pomiarowych UAV, odbiorników GPS, czujników, sensorów montowanych w maszynach rolniczych, innych urządzeń diagnostycznych, stacji chemiczno – rolniczych, szkół rolniczych, jednostek naukowych z obszaru rolnictwa oraz do administracji rządowej i samorządowej.

Platforma posiada dedykowane środowisko pracy udostępnione za pośrednictwem formularzy WWW. Składa się z modułów: zarządzania użytkownikami, zarządzania szkoleniami, moduł zarządzania repozytorium, zarządzania danymi GIS.

Poszczególne moduły oferują szereg funkcjonalności związanych m.in.:

  • logowaniem użytkowników, komunikacji z trenerami,
  • publikacji materiałów szkoleniowych,
  • przeglądania materiałów szkoleniowych, sprawozdawczości,
  • repozytorium niezbędnych do realizacji ćwiczeń danych GIS,
  • możliwość edycji danych wektorowych,
  • wyświetlania obrazów rastrowych dla scen satelitarnych Sentinel oraz zdjęć lotniczych w tym z poziomu DRON,
  • podłączania danych INSPIRE,
  • pracy na plikach związanych z numerycznym modelem terenu DTM oraz numerycznym modelem powierzchni DSM,
  • prowadzenia analiz przestrzennych tych zdefiniowanych w scenariuszach testowych oraz własnych tworzonych przez użytkowników platformy.

Wszystkie funkcjonalności są zbudowane w oparciu o rozwiązania typu „open source” umożliwiające ich swobodne wykorzystywanie przez poszczególnych użytkowników bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z licencjami.

Paltformę uruchomiła Fundacja Instytut Inicjatyw Partnerskich na Rzecz Innowacji z siedzibą w Olsztynie w ramach projektu „Upowszechnianie wiedzy w zakresie wykorzystania systemów informacji przestrzennej GIS na potrzeby innowacyjnej praktyki rolniczej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Platforma dostępna jest pod adresem www.gisinnrol.pl

Źródło: KSOW

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
GIS Challenge 2019
29-31.05.2019 (Kraków)
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018