logo gisplay

Geodezja Satelitarna - nowa specjalność na UP we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu uruchamia nową specjalność - Geodezja Satelitarna - na studiach II stopnia (magisterskich) na kierunku Geodezja i Kartografia w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 w trybie stacjonarnym. Będzie to czwarta specjalność na studiach GiK oferowana przez UPWr. obok Geoinformatyki, Geodezji Gospodarczej oraz Gospodarki Nieruchomościami.

W ramach specjalności Geodezja Satelitarna studenci posiądą zaawansowaną wiedzę z zakresu m.in. metod opracowania danych multi-GNSS, analizy i przetwarzania obserwacji satelitarnych, nawigacji satelitarnej oraz dynamiki orbit sztucznych satelitów Ziemi. Ponadto studenci będą mogli wybrać 4 przedmioty z puli przedmiotów obligatoryjnych dla innych specjalności lub z puli przedmiotów do wyboru, w tym: bezzałogowe systemy latające w geodezji, fotogrametrię cyfrową, czy projektowanie i programowanie systemów GIS. Przedmioty na specjalności Geodezja Satelitarna będą prowadzone przez pracowników Zakładu Geodezji Satelitarnej oraz Zakładu Teledetekcji w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki UPWr.

W ramach studiów będzie można posiąść wiedzę z zakresu pozyskiwania, przetwarzania, zarządzania i udostępniania obserwacji satelitarnych w precyzyjnym pozycjonowaniu GNSS, nawigacji satelitarnej, meteorologii GNSS, pomiarach pola magnetycznego i grawitacyjnego Ziemi oraz jego funkcjonałów. Absolwenci będą potrafili pozyskiwać oraz przetwarzać geodezyjne dane satelitarne, przedstawiać i prezentować wyniki analiz wraz z podaniem charakterystyki dokładnościowej i ograniczeń poszczególnych satelitarnych technik pomiarowych.

Rekrutacja na studia II stopnia rozpocznie się na początku 2019 roku i będzie dostępna dla wszystkich absolwentów studiów I stopnia kierunku Geodezja i Kartografia. Po ukończeniu studiów II stopnia i uwzględnieniu wiedzy zdobytej na pierwszym stopniu studiów, student może ubiegać się o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 3 „geodezyjne pomiary podstawowe” wymienionym w art. 43 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (po spełnieniu innych wymogów ustawowych). Szczegółowy plan studiów II stopnia dostępny jest tutaj.

Źródło: IGiG UP we Wrocławiu

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
GIS Challenge 2019
29-31.05.2019 (Kraków)
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018