logo gisplay

Najlepsze pomysły na wykorzystanie modeli bydynków 3D

Rozstrzygnięto konkurs Głównego Geodety Kraju na pomysł na najlepsze wykorzystanie modeli budynków 3D udostępnionych bezpłatnie do powszechnego wykorzystania w serwisie geoportal.gov.pl.

Nagrodzone zostały ciekawe pomysły na wykorzystanie modeli 3D budynków nadesłane przez:

  • Pana Jarka Adamskiego za wykorzystanie modeli 3D budynków w symulatorze jazdy pojazdami kolejowymi MaSzyna
  • Panią Joannę Chorążewicz za wykorzystanie modeli 3D budynków przy analizie poziomu zacienienia w poszczególnych porach roku.
  • Pana Michała Błażejowskiego za przykłady wykorzystania modeli 3D budynków m.in. w obliczaniu powierzchni dachowych, grach komputerowych, symulatorach lotów, planowaniu zamieszczenia ogniw fotowoltaicznych.

Ponadto wyróżniono pomysł firmy Geo-System Sp. z o.o. za praktyczne wykorzystanie modeli 3D budynków w przeglądarce internetowej bez potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji i bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy dotyczącej obsługi różnych formatów.

Źródło: GUGiK

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment