logo gisplay

CBA kontroluje projekt ISOK

Centralne Biuro Antykorupcyjne od lipca kontroluje warunki ugody z firmą Qumak w sprawie opóźnienia dokończenia Informatycznego Systemu Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK).

Kontrola CBA w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie (byłym Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej) trwa od 2 lipca 2018 roku i skupia się głównie na zawarciu i realizacji umowy zawartej z firmą Qumak S.A. na realizację projektu ISOK: „Projekt, budowa i wdrożenie informatycznego systemu osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) oraz świadczenie usługi gwarancyjnej po wdrożeniu tego systemu".

ISOK, projekt o wartości ok. 300 mln złotych, jest realizowany od 2010 roku, m.in. z funduszy Unii Europejskiej, która przekazał na ten cel ok. 200 mln złotych. Umowa o wartości 62 mln zł brutto między Qumakiem i KZGW była podpisana pięć lat temu, a system miał pierwotnie powstać do końca 2014 r. Niestety do tej pory system nie został ukończony, a projekt ma status "niefunkcjonującego”. Sprawa jest o tyle istotna, iż niewykonanie w całości umowy przez firmę Qumak S.A. grozi całkowitym cofnięciem Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie dofinansowania z UE.

W 2016 roku Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej wystąpił do firmy Qumak z wezwaniem do zapłaty kary umownej (15,2 mln złotych) za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy w związku z niewykonaniem prac przewidzianych w umowie na realizację piątego, ostatniego jej etapu budowy systemu ISOK. Po kilku miesiącach prawnych przepychanek zawarto 29 grudnia 2017 r. porozumienie, które miało być podstawą zwarcia ugody między stronami. Zakładała ona przekazanie zamawiającemu przed końcem lipca 2018 r. wszystkich produktów przewidzianych w tym porozumieniu. Przewidywała także dla Qumaka wynagrodzenie w wysokości 28,3 mln zł brutto, czyli tyle, co równowartość wynagrodzenia za piąty, ostatni, etap projektu ISOK. Strony miały zrzec się wszelkich roszczeń powstałych w związku z wykonaniem umowy oraz odszkodowawczych wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu.

Według wstępnych ustaleń CBA zakres prac określonych w treści ugody dotyczący etapu piątego okazał się nie być tożsamy z zakresem prac i funkcjonalności określonych w dokumentach przetargowych i pierwotnej umowie. Obecnie kontrola jest w toku.

 

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018