logo gisplay

Atlas statystyczny Polski na 100-lecie GUS

Zmiana liczby ludności w latach 2010–2016 (fot. GUS)Z okazji przypadającej w 2018 r. setnej rocznicy powstania Głównego Urzędu Statystycznego opublikowano „Atlas statystyczny Polski”. Jest to opracowanie obrazujące w sposób kartograficzny rozwój kraju, w ścisłym powiązaniu z uwarunkowaniami regionalnymi i lokalnymi, a także sytuacją w Unii Europejskiej i na świecie.

Ujęta w opracowaniu tematyka społeczna, gospodarcza, środowiskowa oraz wymiar terytorialny stanowią wsparcie informacyjne dla analiz przestrzennych dokonywanych w celu monitorowania realizacji założeń polityki publicznej. Zagadnienia związane z kapitałem ludzkim, w powiązaniu z tematyką jakości życia społeczeństwa, obrazują wymiar społeczny prowadzonej polityki spójności. Aspekt gospodarczy obejmuje tworzenie potencjału finansowego i gospodarczego oraz ich wpływ na konkurencyjny i zrównoważony rozwój, także w kontekście środowiskowym.

Uzupełnieniem map statystycznych są mapy administracyjne i polityczne Polski i Europy, a także mapy prezentujące stosowane przez statystykę publiczną podziały statystyczne i funkcjonalne.

Zaprezentowane w Atlasie dane dotyczą roku 2016 lub ostatniego dostępnego. W celu zilustrowania zmian w czasie, wybrane zagadnienia przedstawiono w retrospekcji wieloletniej. W przypadku demografii prezentacja zjawisk sięga 1950 r., natomiast w prognozie ludności – 2050 r.

Atlas statystyczny Polski można pobrać ze strony GUS [PDF 302.58 MB]

 

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
GIS Challenge 2019
29-31.05.2019 (Kraków)
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018