logo gisplay

Małopolska IIP będzie rozbudowana

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przymierza się do rozbudowy regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej. Na stronie urzędu poifnormowano o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego poprzedzającego ogłoszenie przetargu na budowę systemu pod roboczą nazwą MIIP-2.

Celem projektu jest rozbudowa istniejącego regionalnego systemu geoinformacyjnego, w kierunku zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych. System ma zapewnić otwarty dostęp do informacji sektora publicznego w obszarze informacji przestrzennej, a zarazem poprawić jakość rejestrów publicznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Co więcej, ma na celu zapewnienie interoperacyjności danych przestrzennych w ramach krajowej i regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej.

MIIP-2 (Małopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej - 2) umożliwi integrację z innymi systemami (np. ZSI, ZSI II) w Urzędzie Marszałkowskim oraz powiązanie z komponentami lokalnymi, a tym samym rozbudowę aplikacyjno-sprzętową zapewniającą dostęp do zasobów informacyjnych oraz e-usług i danych przestrzennych. Zapewni udostępnienie danych na urządzeniach mobilnych, przez co rozpropaguje wykorzystanie informacji przestrzennej wśród interesariuszy. Przyczyni się również do harmonizacji zbiorów i usług danych Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej dzięki podjętym działaniom prawnym w oparciu o funkcjonujące standardy techniczne.

Wdrożenie MIIP-2 pozwoli na opublikowanie nowych zbiorów danych pochodzących od zewnętrznych dysponentów danych, jak też na aktualizację i uspójnienie istniejących danych i usług. Umożliwi użytkownikom udostępnianie własnych danych w oparciu o dane referencyjne MIIP-2 oraz wykonywanie na nich analiz przestrzennych.

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

 

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
GIS Challenge 2019
29-31.05.2019 (Kraków)
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018