logo gisplay

Jak dane przestrzenne wspierają rozwój firm z branży handlowej i nieruchomości?

Systemy GIS to narzędzia, które coraz częściej usprawniają procesy decyzyjne i pomagają budować przewagę konkurencyjną w biznesie. Wykorzystanie cyfrowych map w branży handlowej i nieruchomościach zmienia sposób, w jaki inwestorzy, deweloperzy i sieci myślą o inwestycjach i sposobie docierania do potencjalnych klientów. Oto 4 trendy, które zdaniem uczestników spotkania Business Summit w ramach Kongresu GIS 2017, mają wpływ na rozwój firm dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu technologii mapowych i analityki danych w połączeniu ze znajomością rynku.

W cyfrowej transformacji chodzi bardziej o samą transformację.

- Obecnie jesteśmy świadkami transformacji działania przedsiębiorstw, której przejawem są m.in. cyfryzacja, ale także strategia omnichannel. Elementem tych zmian jest przede wszystkim umiejętność użycia i przełożenia danych o otoczeniu biznesowym czy klientach na zyski sieci handlowych – przekonuje Alessandro Beda z PwC. Różnice te są szczególnie widoczne, jeśli porównamy firmy działające offline z tymi działającymi w modelu e-commerce. Sukces fizycznych punktów sprzedaży dotychczasowych gigantów działających głównie online bazuje na zrozumieniu potrzeb swoich klientów (dzięki zbieranych na ich temat informacjom). Skupiając się na tradycyjnych sposobach zarabiania pieniędzy (sprzedaż, marże, wynajem, opłaty serwisowe), firmy nie dostrzegają wartości w danych, które gromadzą lub mogą gromadzić. Profilowanie grup docelowych, zrozumienie potrzeb oraz tego, jak ich wymagania wpływają na ich biznes, pozwala dopasować strategie marketingowe i sprzedażowe. Daje to możliwość kierowania odpowiedniego produktu do odpowiednich osób w określonym miejscu i czasie, wpływając na poprawę poziomu customer experience i konwersji.

Dane to nowy olej napędowy.

- Parafrazując słowa Davida Buckingham'a, dane to nowe paliwo dla przedsiębiorstw. Jednak aby skutecznie z niego korzystać, firmy muszą wiedzieć, gdzie je znaleźć, jak je przefiltrować i użyć (rozpowszechnić wewnątrz organizacji), aby finalnie przełożyć płynącą z nich wiedzę - na zyski. – mówi Weronika Kuna, Menadżer Rynku Biznesowego w Esri Polska odpowiedzialna za organizację Business Summit. Systemy mapowe (GIS) porządkują i wizualizują dane, dzięki czemu możemy je lepiej zrozumieć i na ich podstawie podejmować bardziej trafne i szybsze decyzje. Po wyświetleniu informacji na mapie dostrzegamy zależności zanim jeszcze rozpoczniemy ich głębszą analizę. Mapa daje także możliwość połączenia danych z różnych źródeł w postaci kolejnych warstw i pokazuje wnioski w postaci interaktywnych raportów.

Eksperci uczestniczący w Business Summit wskazali kilka najważniejszych źródeł, z których warto korzystać przy okazji planowania inwestycji:

 • tradycyjne dane przestrzenne (MPZP, mapy zalewowe, mapy inwestycji komunikacyjnych),
 • informacje o wolumenie ruchu na podstawie danych telekomunikacyjnych (dane behawioralne)
 • dane o klientach i nie-klientach, np. z social mediów i kart lojalnościowych,
 • dane powstałe dzięki zaawansowanym analizom i Artificial Intelligence,
 • informacje posiadane i gromadzone przez firmy.

- Potęgą nowoczesnych technologii GIS jest połączenie wszystkich źródeł danych, których zrozumienie staje się kluczem do rozwoju biznesu w erze omnichannel - podsumowuje Weronika Kuna.

 • Nowe technologie w dwóch wymiarach – w pionie (across organization) i poziomie (across sector)

Dzięki wykorzystaniu systemów GIS, możliwe jest usprawnienie pracy w pionie, tj. w obszarze poszczególnych zespołów w organizacji zaangażowanych w proces wyboru lokalizacji lub rozwoju punktów click and collect:

 • Poszukiwanie lokalizacji, dzięki dostępowi do kompletnych informacji w połączeniu z możliwością zbierania danych w terenie.
 • Tworzenie shortlist’y, gdzie doświadczenie i wyczucie zostają podparte jednolitymi danymi.
 • Praca analityków, których zadaniem jest zgłębienie danych i (na podstawie modeli) szacowanie wyników sprzedaży i stóp zwrotu z inwestycji.
 • Raport będący kompletną, interaktywną mapą integrującą dane z etapów poprzedzających.

Zmiany następują także w poziomie, kiedy poszczególni uczestnicy rynku (landlord i tenant) korzystają z systemów GIS w procesach inwestycyjnych. Obie strony analizują rynek w oparciu o te same narzędzia i różne zestawy danych, co daje im możliwość rozpoznania potencjału lokalizacji, a rozmowy dotyczące najmu sprowadzone zostają do poziomu merytoryki opartej o przedstawienie przez obie strony wniosków z analiz.

- W przeciągu kilku najbliższych lat można się spodziewać sytuacji, w której najemcy będą wymagali precyzyjnych modeli 3D budynków, aby móc dokładnie poznać miejsce, do którego mają się przenieść. Wirtualny model budynku, stanie się idealnym narzędziem marketingowym i sprzedażowym – dodaje Pierre Couderq, gość specjalny Business Summit i założyciel firmy doradczej Couderq & Partners.

 • Nowe technologie wzmacniają wyczucie i doświadczenie w biznesie.

Przykład marki Verona (Biżuteria YES) przekonuje, że, nowa technologia uzupełnia dotychczas zdobyte wieloletnie doświadczenie i wyczucie ekspertów ekspansji. Te dwa elementy będą się więc przenikać, dając pełną informację o rynku. – Jesteśmy świadkami ewolucji w wykorzystaniu technologii (nie rewolucji), a proces inwestycyjny zawsze wymaga wyczucia i czasu, można go jednak usprawnić właściwie przygotowując, analizując i prezentując dane. – mówi Jarosław Lipiński z TK Development. Przedstawiciele obu firm zwracają uwagę, że nowe technologie, wzbogacone kluczowymi informacjami, dają przewagę w rozmowach z zarządem i inwestorami. Dzięki zwiększającej się zasobności i dokładności danych publikowanych w Internecie przez np. urzędy miast, systemy GIS pomagają zredukować liczbę wizyt na miejscu do koniecznego minimum.

Źródło: Esri Polska

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment