logo gisplay

Dane ze stacji pomiarowy GIOŚ w warszawskim geoportalu

Dane ze stacji pomiarowy GIOŚ w warszawskim geoportaluW serwisie mapowym Warszawy opublikowano warstwy z indeksem jakości powietrza obliczanym na podstawie danych ze stacji automatycznych funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

Dane są pobierane z serwerów Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i aktualizowane co godzinę. Klikając na stacje możemy sprawdzić zanieczyszczenia: pył PM10, pył PM2,5, dwutlenek azotu (NO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Podano także link do danych historycznych.

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment