logo gisplay

Geoportal Województwa Łódzkiego z nową ortofotomapą

Geoportal Województwa Łódzkiego wzbogacił się o nową ortofotomapę wykonaną na podstawie zdjęć cyfrowych z 2015 roku.

Nowe opracowanie o wielkości piksela 25 cm pokrywa prawie cały obszar województwa łódzkiego. Dostępna jest pod adresem www.geoportal.lodzkie.pl w module "Ortofotomapa", z poziomu "Zawartości mapy" oraz z poziomu narzędzia „Pasek czasu”. Ponadto we wszystkich portalach tematycznych zaktualizowano warstwę „Ortofotomapa”, na którą składa się zbiór ortofotomapa z 2015 roku oraz starsze.

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment