logo gisplay

Chorzów w 3D i na zdjęciach ukośnych

Stadion w ChorzowieFirma MGGP Aero kończy realizację kolejnego projektu związanego z pozyskaniem danych przestrzennych z pułapu lotniczego. Tym razem wykonano zdjęcia pionowe, ukośne i skaning laserowy dla miasta Chorzowa.

Projekt rozpoczął się podpisaniem umowy 27.04.2017 roku. Dzień po tym zaprojektowano naloty i osnowę fotogrametryczną. Dwa dni po podpisaniu umowy wykonano sygnalizację i pomiar fotopunktów. Nalot zrealizowano w maju. Pracę nad opracowaniem m.in. ortofotomapy rozpoczęto w połowie czerwca tak, aby zdążyć z przekazaniem wszystkich danych w tym NMT, NMPT, chmury punktów do końca lipca. Natomiast w sierpniu przekazano zdjęcia ukośne wraz z opracowanymi ortofotomapami ukośnymi i modelem 3D. Uruchomiono portal ze zdjęciami ukośnymi http://chorzow.ukosne.pl oraz 3D miasta http://chorzow.polska3D.pl

Przedstawiciele MGGP Aero zakończą realizację projektu we wrześniu przeprowadzając szkolenia z możliwości wykorzystania nowych danych w pracy poszczególnych Wydziałów Urzędu Miasta Chorzów.

- W ramach projektu „Wirtualny Chorzów - internetowa platforma informacji przestrzennej" pozyskaliśmy nowe dane przestrzenne opracowane na podstawie nalotów wykonanych na przełomie maja i czerwca 2017 roku. Dla nas są to nieocenione źródła informacji o przestrzeni naszego miasta. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że po raz pierwszy w ramach realizowanego projektu nasze miasto zostało sfotografowane z wykorzystaniem technologii zdjęć ukośnych. Powstał w ten sposób serwis http://chorzow.ukosne.pl, w którym można przeprowadzać analizy w szerszym zakresie z wykorzystaniem 5 niezależnych perspektyw. Teraz każdy budynek można oglądać nie tylko z poziomu zdjęcia pionowego, ale także z perspektywy 4 stron świata, a dedykowane narzędzia pozwalają dokonać podstawowych pomiarów na wskazanym obiekcie. Mamy nadzieję, że zarówno udostępnione serwisy (http://chorzow.ukosne.pl i http://chorzow.polska3D.pl), jak i najnowsza ortofotomapa usprawnią pracę wydziałów urzędu oraz będą cennym źródłem informacji dla mieszkańców, przedsiębiorców i inwestorów - powiedziała pani Sylwia Połap, Kierownik Referatu Systemu Informacji Przestrzennej w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Chorzów, która jest jednym z koordynatorów projektu.

Źródło: UM Chorzów

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment