logo gisplay

Aktualizacja danych Mazowieckiego SIP-u

Zostały zakończone prace związane z aktualizacją danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej dotyczące zbiorów ze stanem aktualności 2016 rok.

Nowe dane zostały przekazane przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i obejmują:

  • Instytucje kultury (teatry, muzea, kina, domy kultury, biblioteki itp.);
  • Mazowieckie Produkty Tradycyjne;
  • Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze;
  • Organizatorów i pośredników turystycznych (biura podróży) wpisanych do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego;
  • Obiekty hotelarskie;
  • Podmioty uprawnione do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza lub lekarza dentysty.

Serwis mapowy MSIP

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment