logo gisplay

Łatwiejszy dostęp do danych z programu Copernicus

Dostawcy usług zainteresowani korzystaniem z systemu Copernicus mogą skorzystać teraz z platformy SENSYF umożliwiającej dostęp do danych z obserwacji Ziemi, wysokowydajnych systemów obliczeniowych i pobierania danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

Satelity obserwujące Ziemię generują ogromne ilości danych obserwacyjnych, których nie da się w prosty sposób zintegrować z procesami przetwarzania danych poza instalacjami naziemnymi agencji kosmicznych. Problem ten jest szczególnie istotny w przypadku konstelacji satelitów Sentinel przygotowanej przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) dla potrzeb europejskiego programu Copernicus.

Prace projektu SENSYF (Sentinels synergy framework) pozwoliły opracować nowe rozwiązania do automatyzacji gromadzenia, katalogowania i przetwarzania danych, co skróci czas wprowadzenia usług Copernicus na rynek. Naukowcy i partnerzy komercyjni będą po raz pierwszy mieli dostęp do rozproszonych zasobów obliczeniowych i pamięci masowej dla poszczególnych misji Sentinel.

W ramach każdej misji Sentinel wysyłane są dwa satelity dostarczające dane operacyjne dla potrzeb usług Copernicus związanych z monitorowaniem i ochroną środowiska i zasobów naturalnych. Platforma SENSYF udostępnia wszystkim zainteresowanym użytkownikom, w tym również małym przedsiębiorstwom, oparte na współpracy środowisko wdrażania usług pozwalające korzystać z chmurowych zasobów mocy obliczeniowej i pamięci masowej. Zasadniczo jest to rozszerzenie środowiska G-POD (Grid Processing On Demand) Europejskiej Agencji Kosmicznej. Nowa infrastruktura chmury hybrydowej umożliwia wdrażanie usług wykorzystujących dane obserwacji Ziemi w chmurach publicznych i komercyjnych.

 

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment