logo gisplay

Nowy serwis dla geodetów w warszawskim geoportalu

Nowy serwis dla geodetów w warszawskim geoportaluBiuro Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego Warszawy w ramach istniejącego portalu mapowego stolicy uruchomiło nowe serwis przeznaczony dla geodetów.

Serwis Geodezja zawiera dane z EGiB, podział sekcyjny mapy zasadniczej oraz elementy treści mapy zasadniczej, tj. istniejące i projektowane sieci uzbrojenia terenu, elementy infrastruktury naziemnej i nadziemnej, znaki osnów geodezyjnych, zakresy prac geodezyjnych, które obecnie są prowadzone w formie wektorowej. Serwis ten, w niedalekiej przyszłości, zastąpi istniejący serwis iGeoMap.

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment