logo gisplay

Nowości w lubelskim geoportalu

Miejski Systemu Informacji Przestrzennej Lublina wzbogacił się o nowe dane przestrzenne. Zmiany dotyczą zwiększenia zawartości danych w istniejących serwisach oraz powstania dwóch nowych serwisów mapowych - przyrodniczego i eksperckiego.

W Geoportalu (http://geoportal.lublin.eu) poszerzono zakres danych geodezyjnych o elementy: uzbrojenia terenu, sytuacji i rzeźby terenu, klasyfikacji użytków.

W serwisie Planowania przestrzennego dodano informacje na temat przeznaczenia terenów w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin oraz dotyczące decyzji administracyjnych wydanych przez Wydział Architektury i Budownictwa.

Stworzono serwis przyrodniczy zawierający m.in.: pomniki przyrody, obszary chronione, mapy akustyczne, strefy zalewowe

Pojawił się też serwis ekspercki w którym będą prezentowane wszystkie warstwy mapy udostępnione na poziomie Geoportalu z możliwością ustawiania i analizowania swoich własnych kompozycji przestrzennych.

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment