logo gisplay

Będzie nowy statut GUGiK?

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii.

W odniesieniu do obowiązującego statutu (istniejącego od 2005 r.) projekt rozporządzenia przewiduje możliwość powoływania zastępców Głównego Geodety Kraju, a także zmniejszenie liczby komórek organizacyjnych GUGiK w celu usprawnienia procesu zarządzania oraz optymalizacji kosztów. Ponadto od 2018 r. zasoby CODGiK zostaną włączone do GUGiK.

Nowy statut ma obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. Obecnie projekt skierowany został do uzgodnień międzyresortowych.

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment