Gmina Janów Lubelski ma geoportal

Gmina Janów Lubelski uruchomiła System Informacji Przestrzennej z bogatą bazą danych o gminie oraz planami zagospodarowania przestrzennego.

Geoportal zawiera ponad 60 warstw tematycznych, które zawierają m.in. takie elementy jak :

  • układy komunikacyjne,
  • zagospodarowanie terenu,
  • elementy przyrodnicze i ochrony środowiska,
  • inwestycje Gminy,
  • zabytki z Gminnej Ewidencji Zabytków ( w tym zabytki rejestrowe),
  • elementy zagospodarowania turystycznego (m.in. baza noclegowa i gastronomiczna, szlaki turystyczne) i atrakcje turystyczne,
  • punkty POI (w tej chwili tylko bankomaty),
  • najważniejsze instytucje, zakłady pracy,
  • rysunki planów zagospodarowania przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Część warstw powstała na podstawie danych PZGiK (Ortofotomapa, dane Bazy Danych Obiektów Topograficznych oraz Topograficznej Bazy Danych), cześć powstała na podstawie materiałów własnych Urzędu Miejskiego. Geoportal wdrożyła firma GIS-Expert.

Jesteś tutaj: Start GIS Gmina Janów Lubelski ma geoportal