logo gisplay

Geportal z historycznymi mapami

cartoninjas geoportal frontW ramach projektu  "Mapy WIG w XXI wiek",  powstałego z inicjatywy firmy Cartomatic, uruchomiony został serwisu z mapami Wojskowego Instytutu Geograficznego, który został zintegrowany z usługami geoportalu państwowego i Google Earth.

Celem projektu jest promocja osiągnięć polskiej przedwojennej kartografii po przez udostępnienie map historycznych w nowoczesnej formie. Dzięki temu osoby nie posiadające wiedzy z zakresu kartografii czy Systemów Informacji Geograficznej (GIS): historycy, nauczyciele, uczniowie, genealodzy, poszukiwacze skarbów czy pasjonaci historii mogą pogłębiać swoją wiedzę i wydobyć informacje do tej pory nieosiągalne z powodu braku odpowiedniego postępu technicznego.

Nie zapomniano również o użytkownikach bardziej wymagających, posługujących się narzędziami GIS - poza standardowym interfejsem www do przeglądania map, udostępnione są również usługi WMS oraz serwisy z prerenderowanymi kafelkami map, pozwalające na bezpośrednie wykorzystanie danych w aplikacjach desktopowych oraz na tworzenie niezależnych serwisów www konsumujących udostępnione dane.

Pierwszym etapem projektu było udostępnienie serwisu z mapami Wojskowego Instytutu Geograficznego w skalach 500k, 300k oraz 100k. Dzięki metodologii kalibracji, transformacji i mozajkowania map, oraz zautomatyzowaniu większości procesu przetwarzania, możliwe jest jednak dalsze powiększanie zasobów danych o nowe źródła.

Głównym narzędziem do przeglądania zasobu jest geoportal zintegrowany z usługami geoportalu państwowego wzbogacony o Google Earth. Ułatwia on przeglądanie archiwalnych map w kontekście aktualnych danych, a co za tym idzie umożliwia porównanie dokładności dawnych map, badanie zmian w przestrzeni geograficznej, odszukanie dawnych nazw i miejsc. Dzięki wykorzystaniu Google Earth możliwe jest oglądanie np. zabudowy Warszawy czy rzeźby terenu Tatr w 3D.

Powstała również wersja mobilna historycznego geoportalu zaprojektowana do pracy z urządzeniami typu tablet (możliwa do uruchumienia na komputerach typu desktop w przeglądarkach opartych o webkit, np.: Chrome, Safari).

Z założenia projekt ten jest projektem niekomercyjnym, dane dostępne są nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych. Udostępnione dane są wykorzystane niekomercyjnie zgodnie z licencją ich właściciela - "Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919 - 1939".

Geoportal znajduje się pod adresem: www.hgis.cartoninjas.net

Źródło: Cartomatic

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR
22-23.10.2019 r. (Sękocin Stary)
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018