logo gisplay

Zapowiedź XX Kaliskiej Konferencji z cyklu "Kataster Nieruchomości"

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Kaliszu zaprasza na jubileuszową XX Kaliską Konferencję Naukowo - Techniczną pn. "Kataster Nieruchomości z perspektywy ostatnich 30 lat. Obecny stan prawny i postulowane zmiany w świetle budowy ZSiN oraz prac Zespołu doradczego Ministra Infrastruktury i Budownictwa do spraw rozwiązań systemowych w geodezji i kartografii", która odbędzie się w dniach 13-14 listopada 2017 r.

Tematem głównym konferencji jest wdrożenie przepisów, które zostały wprowadzone w miejsce Standardu Wymiany Danych Ewidencyjnych SWDE standard GML (Geography Markup Language). Z wykorzystaniem tego standardu nowe lub zmodyfikowane dane ewidencji gruntów i budynków są przekazywane do centralnego repozytorium. W skutek zmiany napotyka sie na ogromne problemy z wdrożeniem tego standardu ze strony twórców oprogramowań, a wynikają głównie z niedoskonałości przepisów. O tych wszystkich sprawach chcemy mówić na konferencji, aby nie dochodziło do sytuacji, że wykonywane modernizacje ewidencji gruntów i budynków nie będą przyjmowane przez podgik. Zostaną też omówione wyniki dotychczasowych prac Zespołu doradczego powołanego przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa wiążące się ściśle z problematyką ewidencji gruntów i budynków.

Miejscem Konferencji będzie Ostrów Wielkopolski, Hotel Borowianka, ul. Limanowskiego 134.

Szczegóły na stronie SGP

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment