logo gisplay

CODGiK do likwidacji

Zarządzeniem Głównego Geodeta Kraju z dnia 1 września 2017 r. Główny Geodeta Kraju podjął decyzję o likwidacji Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK).

CODGiK będzie prowadził dotychczasową działalność do końca 2017 roku. Po tym terminie zadania wykonywane przez Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej będą wykonywane w ramach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Podjęta decyzja ma na celu umożliwienie w sposób bardziej efektywny wykonywania ustawowych zadań przez Głównego Geodetę Kraju.

Na Likwidatora został wyznaczony Jarosław Zembrzuski, który będzie pełnił tę funkcję niezależnie od obowiązków Dyrektora CODGiK.

Treść Zarządzenia