logo gisplay

Aktualizacja C-GEO i C-GML

Firma Softline udostępniła aktualizację programu C-GEO i C-GML oraz nową aplikacja do kontroli plików GML.

Użytkownicy C-GEO i C-GML już od aktualizacji z maja 2017 r. mogą korzystać z funkcjonalności nowego walidatora danych. Nowa aplikacja GML Factory przeznaczona jest do walidacji składniowej i atrybutowej plików GML, zawierających obiekty baz danych: EGiB, BDOT500, GESUT, BDSOG, PRPOG, PRG, EMUIA. 

W nowej wersji C-GEO i C-GML zaktualizowano także identyfikatory baz danych przestrzennych oraz wporwadzono różne drobne poprawki niezbędne do poprawnego przetwarzania danych. Dodano również możliwość wyświetlania pracy na rastrach typu piramida, zawierających wiele obrazów dla różnych stopni powiększenia.