logo gisplay

Finał olimpiady geodezyjnej już za dwa miesięca

W kwietniu 2017 r. zostaną przeprowadzone zawody międzyszkolne i etap centralny XXXIX edycji Olimpiady dla młodzieży średnich szkół geodezyjnych. Stowarzyszenie Geodetów Polskich poszukuje fundatorów nagród dla najlepszych uczniów.

Olimpiada, popularyzując zawód geodety stwarza młodzieży warunki do szlachetnego współzawodnictwa i rozwoju uzdolnień. O uznaniu Olimpiady świadczy fakt, że chęć uczestniczenia w niej wyraża coraz większa liczba szkół geodezyjnych. W zawodach pierwszego stopnia bieżącej edycji Olimpiady wzięło udział 710 uczniów z 71 szkół. Zawody drugiego i trzeciego stopnia zostaną przeprowadzone w dniach 20 – 22 kwietnia 2017 r. w Państwowej Szkole Budownictwa i Geodezji w Lublinie.

Organizatorzy Olimpiady, Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich i Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej, zwracają się do firm geodezyjnych i członków SGP z prośbą o propagowanie i wspieranie idei Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej poprzez fundowanie nagród rzeczowych lub wpłaty dowolnych kwot na konto Stowarzyszenie Geodetów Polskich. Otrzymywana corocznie z Ministerstwa Edukacji Narodowej dotacja na organizację Olimpiady wystarcza jedynie na sfinansowanie podstawowych wydatków związanych z jej przeprowadzeniem.

Szczegóły w komunikacie na stronie SGP.

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment