logo gisplay

Nowości w aplikacjach firmy Softline

W ostatnich miesiącach firma Softline Plus wprowadziła szereg zmiany w aplikacjach C-GEO, C-GML, GML Factory i GeoOrganizer.

Konkurs na logo z okazji 100-lecia SGP

Stowarzyszenie Geodetów Polskich w związku z zaplanowanymi na 2019 r. obchodami 100-lecia Stowarzyszenia, ogłosiło konkurs na projekt graficzny logo, plakatu oraz znaczka okolicznościowego wydarzenia jakim jest Jubileusz.

Nowe arkusze map topograficznych w mazowieckim zasobie

Do zasobu geodezyjnego i kartograficznego woj. mazowieckiego zostały przyjęty 103 nowe arkusze mapy topograficznej standardowego opracowania kartograficznego w skali 1:10 000 o aktualności topograficznej 2017 r., opracowane na podstawie bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k.

ePODGiK w 2017 roku

Wykres ukazujący statystykę od początku działania usługi ePODGIKFirma Geo-System Sp. z o.o. na swoim blogu podsumowała funkcjonowanie technologii ePODGiK w 2017 r. Okazuje się, że w mijającym roku zgłoszono i przetworzonych automatycznie ponad 66 tys. prac geodezyjnych, a łączna liczba prac zgłoszonych i przetworzonych od 2008 roku przekroczyła liczbę 515 tys.

Ponad 100 mln zł na e-usługi w woj. warmińsko-mazurskim

Zarząd województwa Wamińsko-Mazurskiego zaakceptował listę projektów do dofinansowania, wyłonionych w konkursie w ramach Osi Cyfrowy region RPO WiM 2014–2020. Na liście znalazły się projekty dotyczące rozwoju e-usług z zakresu geodezji i kartografii.