logo gisplay

List do ministra Jerzego Kwiecińskiego. Organizacje geodezyjne nie chcą takiej nowelizacji prawa geodezyjnego

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego opublikował list otwarty skierowany do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie sprzeciwu wobec procedowanej nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Pod listem podpisało się sześć organizacji geodezyjnych i kartograficznych.

Sygnatariusze listu stoją na stanowisku, że nowelizacja nie dość, że nie rozwiązują już istniejących istotnych problemów mających bezpośredni wpływ na płynność procesu inwestycyjnego, to poprzez wprowadzenie nowych niedookreślonych procedur spowodują, że geodezja będzie jego głównym hamulcowym.

Organizacja wyrażają także swój sprzeciw wobec całkowitego zignorowania w procesie konsultacji publicznych zgłaszanych uwag, w których "wskazano nieprawidłowości i niespójności w proponowanych przepisach oraz wskazano negatywne skutki, w szczególności dla inwestorów i obywateli korzystających z usług geodezyjnych".

Jednocześnie organizacje podkreślają, że istnieje konieczność jak najszybszego opracowania przepisów nowego prawa, gdyż obecnie obowiązujący system doprowadza do pogłębiającego się kryzysu podstawowych wartości i celów w szeroko rozumianej dziedzinie geodezji i kartografii.

Pod listem podpisały się:

  • Geodezyjna Izba Gospodarcza;
  • Stowarzyszenie Kartografów Polskich;
  • Polska Geodezja Komercyjna;
  • Porozumienie Lokalnych Stowarzyszeń Geodetów,
  • Polskie Towarzystwo Geodezyjne,
  • Ogólnopolski Związek Zawodowy Geodetów.

Treść listu na stronie PTG

Drukuj Email

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR
22-23.10.2019 r. (Sękocin Stary)
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018