logo gisplay

Służba geodezyjna spotkała się w Warszawie

Służba geodezyjna spotkała się w Warszawie Blisko 400 geodetów z całego kraju spotkało się w dniach 7- 8 października w Warszawie na zorganizowanym przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii Spotkaniu Służby Geodezyjnej.

W gronie Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Geodetów Województw i Geodetów Powiatowych oraz geodetów- pracowników administracji samorządowej i rządowej dyskutowano o stosowaniu obowiązujących przepisów i interpretacji zmian wprowadzonych w projekcie nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Omawiano między innymi:

  • wprowadzone i planowane zmiany w przepisach;
  • propozycje zmian rozporządzenia w sprawie EGiB;
  • wykorzystanie zasobów powiatowych do aktualizacji baz BDOT10K;
  • stan i perspektywy rozwoju powiatowych usług sieciowych;
  • informatyzację dostępu lokalnych systemów EGiB do rejestru EKW;
  • znaczenie serwisu geoportal.gov.pl dla popularyzacji informacji przestrzennych;
  • perspektywy rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach;
  • wykorzystanie CAPAP w administracji publicznej;
  • wieloletni plan pozyskiwania i aktualizacji danych Centralnego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Podczas spotkania przekazywano sobie również doświadczenia i dobre praktyki w realizacji zadań nałożonych na Służbę Geodezyjną.

Źródło: GUGiK

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR
22-23.10.2019 r. (Sękocin Stary)
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018