logo gisplay

Nowy dyrektor w GUGiK

Adam Andrzejewski został nowym dyrektorem Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii.

Adam Andrzejewski jest absolwentem Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej oraz studiów w Instytucie Fotogrametrii i Teledetekcji Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu. Od początku swojej kariery zawodowej jest związany z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, w którym w Wydziale Fotogrametrii i Kartografii Tematycznej był początkowo członkiem zespołu projektowego w projektach ISOK i CAPAP, a od lipca 2017 roku kierownikiem Zespołu 3D w projekcie CAPAP. Także w lipcu 2017 roku został naczelnikiem Wydziału Fotogrametrii i Teledetekcji. Na stanowisko dyrektora Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej został powołany 1 czerwca 2019 r.

Na stanowisku zastąpił Piotra Woźniaka, który kierował departamentem od czerwca 2017 do marca 2019 roku.

Źródło: GUGiK

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018