logo gisplay

Geodezja na UWM jednak z kategorią A

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w grudniu ubiegłego roku przyznało Wydziałowi Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego kategorię naukową B. Władze wydziału nie zgodziły się z oceną i na początku tego roku odwołały się od decyzji ministerstwa.

Jak informuje uczelnia, 8 kwietnia przyszła decyzja - wydział otrzymał kategorię naukową A. Oznacza to, że Komisja Ewaluacji Jednostek Naukowych wysoko oceniła dorobek naukowy pracowników WGIPiB. Przy ocenie wydziału brano pod uwagę: osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej oraz pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.

-  Przyznanie kategorii A skutkuje zwiększeniem środków na naukę. W celu utrzymania kategorii dołożymy wszelkich starań, aby mobilizować pracowników do dalszej efektywnej pracy naukowej, publikowania wysokopunktowanych artykułów w czasopismach o międzynarodowym zasięgu oraz składania wniosków o krajowe i międzynarodowe projekty badawcze - podsumowuje prodziekan Rapiński.

Źródło: UWM

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
GIS Challenge 2019
29-31.05.2019 (Kraków)
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018