logo gisplay

SGP świętowało 100-lecie istnienia

Obchody Jubileuszu 100-lecia SGPW miniony piątek, 25 stycznia, w warszawskiej siedzibie NOT odbyły się obchody Jubileuszu 100-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. Kardynała Kazimierza Nycza w kościele Świętego Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu.  W homilii znalazły się słowa uznania dla społecznej roli geodetów w działalności człowieka, a także podziękowanie za codzienny ich trud podejmowany na rzecz dobra innych.

Główne uroczystości odbyły się w Warszawskim Domu Technika, gdzie zebrali się geodeci, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, liczne grono osób reprezentujących stowarzyszenia naukowo-techniczne i członkowie Zarządu Głównego Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Nie zabrakło gości z bratnich stowarzyszeń zagranicznych, m.in. Prezydenta Międzynarodowej Federacji Geodetów Rudolfa Staigera.

Uroczystości otworzył Prezes SGP Janusz Walo, który w swoim wystąpieniu przybliżył dzieje organizacji wskazując na podejmowane przez nią działania na rzecz geodezji i geodetów. Wystąpieniu towarzyszyła prezentacja filmu o historii Stowarzyszenia –„100 lat Stowarzyszenia Geodetów Polskich”.

Zwieńczeniem tej części uroczystości był akt wręczania zasłużonym w pracy na rzecz Stowarzyszenia odznaczeń państwowych i organizacyjnych. Szefowa Kancelarii Prezydenta RP Halina Szymańska przeczytała list skierowany do zebranych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę oraz w jego imieniu uhonorowała odznaczeniem państwowymi działaczy SGP. Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski zasłużonym działaczom Stowarzyszenia wręczył przyznane przez Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego odznaczenia honorowe za „Zasługi dla Geodezji i Kartografii”.  Swoje medale i odznaczenia wręczyli również Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Prezes NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny i Prezes SGP Janusz Walo.

Drugą część obchodów rozpoczął Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski wykładem na temat „Znaczenia informacji przestrzennej w nowoczesnym społeczeństwie". O nowych wyzwaniach geodezji i kartografii mówili Dariusz Gotlib i Robert Olszewski z Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Wystąpienie pt. "Innowacje-GEODEZJA 4.0" miał Adam Augustynowicz, Wiceprezes Opegieka. Natomiast wyrazy uznania dla SGP w wystąpieniu „Happy Birthday from FIG” zawarł Prezydent Międzynarodowej Federacji Geodetów Rudolf Staiger.

Uroczystość uświetnił wstęp kwartetu smyczkowego "By The Way", a wieczorem obchody zakończył bal geodetów w warszawskiej siedzibie NOT.

 

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
GIS Challenge 2019
29-31.05.2019 (Kraków)
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018