logo gisplay

SGP świętowało 100-lecie istnienia

Obchody Jubileuszu 100-lecia SGPW miniony piątek, 25 stycznia, w warszawskiej siedzibie NOT odbyły się obchody Jubileuszu 100-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. Kardynała Kazimierza Nycza w kościele Świętego Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu.  W homilii znalazły się słowa uznania dla społecznej roli geodetów w działalności człowieka, a także podziękowanie za codzienny ich trud podejmowany na rzecz dobra innych.

Główne uroczystości odbyły się w Warszawskim Domu Technika, gdzie zebrali się geodeci, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, liczne grono osób reprezentujących stowarzyszenia naukowo-techniczne i członkowie Zarządu Głównego Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Nie zabrakło gości z bratnich stowarzyszeń zagranicznych, m.in. Prezydenta Międzynarodowej Federacji Geodetów Rudolfa Staigera.

Uroczystości otworzył Prezes SGP Janusz Walo, który w swoim wystąpieniu przybliżył dzieje organizacji wskazując na podejmowane przez nią działania na rzecz geodezji i geodetów. Wystąpieniu towarzyszyła prezentacja filmu o historii Stowarzyszenia –„100 lat Stowarzyszenia Geodetów Polskich”.

Zwieńczeniem tej części uroczystości był akt wręczania zasłużonym w pracy na rzecz Stowarzyszenia odznaczeń państwowych i organizacyjnych. Szefowa Kancelarii Prezydenta RP Halina Szymańska przeczytała list skierowany do zebranych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę oraz w jego imieniu uhonorowała odznaczeniem państwowymi działaczy SGP. Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski zasłużonym działaczom Stowarzyszenia wręczył przyznane przez Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego odznaczenia honorowe za „Zasługi dla Geodezji i Kartografii”.  Swoje medale i odznaczenia wręczyli również Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Prezes NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny i Prezes SGP Janusz Walo.

Drugą część obchodów rozpoczął Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski wykładem na temat „Znaczenia informacji przestrzennej w nowoczesnym społeczeństwie". O nowych wyzwaniach geodezji i kartografii mówili Dariusz Gotlib i Robert Olszewski z Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Wystąpienie pt. "Innowacje-GEODEZJA 4.0" miał Adam Augustynowicz, Wiceprezes Opegieka. Natomiast wyrazy uznania dla SGP w wystąpieniu „Happy Birthday from FIG” zawarł Prezydent Międzynarodowej Federacji Geodetów Rudolf Staiger.

Uroczystość uświetnił wstęp kwartetu smyczkowego "By The Way", a wieczorem obchody zakończył bal geodetów w warszawskiej siedzibie NOT.

 

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018