logo gisplay

PTG chce wstrzymać nowelizację prawa geodezyjnego i pisze do premiera

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego w dniu 28 czerwca przesłał do Mateusza Morawieckiego list otwarty, w którym wyraża sprzeciw wobec projektowanym zmianom w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz krytykę sposobu i trybu przeprowadzenia konsultacji publicznych przez Głównego Geodetę Kraju.

W ocenie PTG przedstawione w projekcie ustawy propozycje zmian "w żaden sposób nie realizują głównego celu – przyspieszenie i usprawnienie procesu inwestycyjnego, a wręcz odwrotnie – mają wpływ hamujący".

Stowarzyszenie na swojej stronie podkreśła, iż "przedstawiło analizę projektowanych przepisów wskazując na występujące błędy, niedoprecyzowania i sprzeczności oraz zagrożenia dla szeroko pojętego procesu inwestycyjno-budowlanego", jednocześnie  licząc, że przyjęcie lub odrzucenie uwag zostanie w sposób rzetelny uzasadnione. Tymczasem, jak informuje PTG, "z raportu z konsultacji publicznych wynika, że nasze oceny zostały pominięte milczeniem, a propozycje rozwiązań zakwalifikowane jako zmiany systemowe wykraczające poza zakres prowadzonej legislacji".

"Z uwagi na ten fakt, jak również z uwagi na całkowite zlekceważenie zgłoszonych przez Stowarzyszenie ocen projektu, Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego wystąpił do Prezesa Rady Ministrów w formie listu otwartego, w którym postulujemy o wstrzymanie dalszych prac legislacyjnych nad tym projektem ustawy" -  czytamy w liście.

Treść listu na stronie PTG

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR
22-23.10.2019 r. (Sękocin Stary)
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018