logo gisplay

Gdzie pojawią się nowe ortofotomapy?

Gdzie pojawią się nowe ortofotomapy? (fot. GUGiK)W serwisie geoportal.gov.pl w grupie warstw „Skorowidze” dodano dwie nowe warstwy, z których dowiemy się gdzie są planowane i realizowane nowe ortofotomapy.

Nowe arkusze ortofotomapy i NMT w Geoportalu

Nowe arkusze ortofotomapy w Geoportalu (fot. GUGiK)W serwisie geoportal.gov.pl dodano nowe arkusze ortofotomapy oraz  nowe arkusze Numerycznego Modelu Terenu dla kliku miast, w tym dla Warszawy.

Aktualizacja portalu Melioracja Geoportalu Województwa Łódzkiego

Aktualizacja portalu Melioracja Geoportalu Województwa Łódzkiego (fot. RSIP)Zawartość modułu Melioracja Geoportalu Województwa Łódzkiego została wzbogacona o nowe warstwy informacyjne prezentujące dane dotyczące wód polskich takie jak: regiony wodne, obszary dorzeczy, ekoregiony, tereny zagrożone powodziami i podtopienia.

Nowa wersja programu QGIS

Nowa wersja programu QGIS Dostępna jest już kolejna wersja otwartego oprogramowania QGIS, tym razem o numerze 3.6 i nazwie Noosa.

Geoportal województwa zachodniopomorskiego. Podpisano aneks do porozumienia

Podpisanie aneksu do porozumienia to kolejny etap realizacji projektu, który pozwoli na uregulowanie kluczowych kwestii rzeczowych i finansowych czy ustali koordynatorów w powiatach (fot. UMWZ)W czwartek (7 marca br.) w Kołobrzegu podpisany został aneks, który uszczegóławia ustalenia dotyczące realizacji projektu „Budowa regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej województwa zachodniopomorskiego”. Koszt całkowity projektu to ponad 50 mln zł.

SKP ogłosiło konkurs na najlepszą internetową mapę roku 2018/2019

Zarząd Stowarzyszenia Kartografów Polskich ogłosił szóstą edycję konkursu „Internetowa Mapa Roku", obejmującego oryginalne, polskie opracowania kartograficzne opublikowane na ogólnodostępnych stronach internetowych, w tym także mapy będące integralnym komponentem serwisów geoinformacyjnych.

Więcej artykułów…

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018