logo gisplay

Mapa żłobków i klubów dziecięcych

Mapa żłobków i klubów dzicięcychMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprezentowało interaktywną mapę, dzięki której w łatwy sposób można wyszukać instytucje opieki nad najmłodszymi.

Transport przyszłości zaczyna się od map

Transport przyszłości zaczyna się od mapDzisiejsza rewolucja technologiczna w obszarze transportu i logistyki czerpie siły z technologii cyfrowych. A te, podobnie jak 200 lat temu silnik parowy, zmieniają oblicze świata. Dzieje się to przy szerokim wykorzystaniu danych geoprzestrzennych. Badania przeprowadzone, przez firmę badawczą Vanson Boure wskazują, że technologie mapowe mają ogromny wpływ na organizacje z obszaru transportu i logistyki.

Konkurs Mapa Roku 2017

Zarząd Główny Stowarzyszenia Kartografów Polskich ogłosił XVIII edyc­ję dorocznego konkursu „Mapa Roku”, do którego można zgłaszać mapy i atlasy wydane w 2017 roku.

Gliwice: dane z PZGiK dostępne przez Internet

Gliwice: dane z PZGiK dostępne przez InternetUrząd Miejski w Gliwicach uruchomił sklep internetowy, w którym dostępne są m.in. materiały z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz wypisy i wyrysy z operatu ewidencji gruntów i budynków.

Komunikacją miejską do parku w Warszawie

Zarząd Transportu Miejskiego i Miejskich Zakładów Autobusowych Warszawy udostępnił Zieloną Mapę, która ułatwia planowanie do interesujących przyrodniczo miejsc stolicy.

Kolejne warstwy w Geoportalu

W Geoportalu Krajowym zostały udostępnione nowe warstwy w dwóch grupach: Siatki współrzędnych oraz Obiekty użyteczności publicznej.W Geoportalu Krajowym zostały udostępnione nowe warstwy w dwóch grupach: Siatki współrzędnych oraz Obiekty użyteczności publicznej.

Gdzie jesteś seniorze?

Z badań Eurostatu wynika, że prawie co piąta osoba w UE ma więcej niż 65 lat – to prawie 100 mln ludzi! Państwa zachodnie starają się podejmować działania na rzecz zrozumienia tego problemu i jak najlepszego dostosowania swojej polityki czy infrastruktury, tak aby móc lepiej alokować środki i podejmować bardziej świadome decyzje w stosunku do tej stale zwiększającej się grupy społecznej. Pomóc w tym może analityka przestrzenna, która przynosi odpowiedź na pytanie, gdzie w ciągu następnych lat będzie przemieszczała się starsza część populacji.

Polska większa o 1 643 ha

Przyrost i ubytek liczby mieszkańców poszczególnych województw (fot. GUS)W porównaniu z poprzednim rokiem uległa zmianie powierzchnia Polski, która zwiększyła się o 1 643 ha - poinforrmował Główny Urząd Statystyczny.

Więcej artykułów…