logo gisplay

Test GIS 6

Test 6

Test 6

  1. Przez zmianę w ewidencji gruntów i budynków rozumiemy:
 
  2.Dział II księgi wieczystej zawiera dane o:
 
  3. Tereny mieszkaniowe oznaczone są na mapie ewidencji symbolem:
 
  4.Geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu dla powiatu zakłada i prowadzi:
 
  5. Działką nie jest:
 
  6.Nadawane przez Głównego Geodetę Kraju uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie nr 3 to:
 
  7. Organ nadzoru geodezyjnego i kartograficznego stanowi:
 
  8.Podstawą zmiany w ewidencji gruntów i budynków nie może być:
 
  9. Do serwisów czasu rzeczywistego ASG-EUPOS
nie zalicza się serwisu:
 
10. GLONASS to:
 

INTERGEO 2018

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
IV Forum Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018