logo gisplay

Test GIS 6

Test 6

Test 6

  1. Przez zmianę w ewidencji gruntów i budynków rozumiemy:
 
  2.Dział II księgi wieczystej zawiera dane o:
 
  3. Tereny mieszkaniowe oznaczone są na mapie ewidencji symbolem:
 
  4.Geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu dla powiatu zakłada i prowadzi:
 
  5. Działką nie jest:
 
  6.Nadawane przez Głównego Geodetę Kraju uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie nr 3 to:
 
  7. Organ nadzoru geodezyjnego i kartograficznego stanowi:
 
  8.Podstawą zmiany w ewidencji gruntów i budynków nie może być:
 
  9. Do serwisów czasu rzeczywistego ASG-EUPOS
nie zalicza się serwisu:
 
10. GLONASS to:
 

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR
22-23.10.2019 r. (Sękocin Stary)
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018